Öğrenci Adına Olan IBAN Bilgisi

Öğrenci Belgesi

https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu

Öğrenci veya 1. Derece yakını (anne, baba, kardeş, vasi) adına düzenlenmiş “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (son 6 aydır Yenişehir’de ikamet etme şartı aranmaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-tarihceli-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

Gönder